Leverandør av sand og singel

Svelviksand er en betydelig leverandør av sand- og singelprodukter til Østlandsområdet og vestkysten av Sverige.

Produkter

Et bredt produktutvalg for de fleste.

Siden 1915 har vi videreforedlet naturens egne råmaterialer til samfunnsnyttige sand- og singelprodukter. Våre produkter passer ypperlig for:

  • Industri

  • Murere

  • Anleggsgartnere

  • Hus og hage

  • Barnehager

Svelviksand har to avdelinger med hvert sitt produktutvalg. Les mer om hver avdeling for utvalg og kontaktinformasjon.

Kvalitetssikring

Som en stor leverandør av sand og steinprodukter er vi pålagt en streng kontroll av vår produksjon. Vi er sertifisert i henhold til NS-EN 12620 og NS-EN 13043 og vi benytter det statlig utpekte kontrollorganet Kontrollrådet for betongprodukter til inspeksjon og revisjon av systemene våre.  Våre velutstyrte laboratorier og dyktige laboranter sørger for at kundene til enhver tid får produkter som tilfredsstiller de krav de eller byggeprosjektene stiller og ikke minst at kvaliteten er stabil over tid. 

Avdelinger

  Tønsberg

  Hurum

Våre forretningsområder

Masseuttak

Svelviksand

Betydelig leverandør av sand- og singelprodukter til Østlandsområdet samt vestkysten av Sverige.

Industri

Stange Industri

Produksjonsselskap for tørrmørtler og salg av produksjonskapasitet til etablerte aktører i markedet.

Adda Byggkjemi

Produsent av materialer til legging av fliser - fra oppstart med grunning og avretning av underlag til sluttbehandling. I tillegg produserer vi også tilsetningsstoffer til betongindustrien.

Handel

Einar Stange

Handel med sitt tyngdepunkt i mur og relaterte produkter.

Eiendom

Stange Eiendom

Utvikling av eiendommer. Selskapet sitter på betydelige tomteområder som er under utvikling.